โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

    เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ พ.ย.๕๔ พล.ต.เกรียงศักดิ์  หมีทอง ผอ.สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด โดยมี  นายอดุล  ประยูรสิทธิ  ผอ.สปพ.ปปส.ภาค ๔ และคณะเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ.

 

ผอ.สนภ.๒ นทพ.

Kitipong.jpg

ราคาน้ำมัน

อากาศวันนี้

เวลา

Ulti Clocks content