พล.ท.วิเชียร ศิริสุนทร รอง ผบ.นทพ.ตรวจเยี่ยม สนภ.๒ นทพ.

   เมื่อวันที่ ๕-๖ ม.ค.๕๔ พล.ท. วิเชียร  ศิริสุนทร รอง ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ สนภ.๒ นทพ. จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ นพค.๒๖ และ ๒๔ สนภ.๒ นทพ. ตามลำดับ

 

ผอ.สนภ.๒ นทพ.

Kitipong.jpg

ราคาน้ำมัน

อากาศวันนี้

เวลา

Ulti Clocks content