เสธ.สนภ.๒ นทพ.ตรวจความพร้อมรถบรรเทาสาธารณภัย

 

 เมื่อวันที่ ๑๕ ก. ย.๕๔ พ.อ.บุญสันต์  นนทิจันทร์ เสธ.สนภ.๒ นทพ. ได้ตรวจความพร้อมรถประปาสนาม รถครัวสนามเคลื่อนที่ และรถเสบียง เพื่อเตรียมการออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


  
  
  
 

ผอ.สนภ.๒ นทพ.

Kitipong.jpg

ราคาน้ำมัน

อากาศวันนี้

เวลา

Ulti Clocks content