อบรมหลักสูตรปรับปรุงคุณภาพดิน

      เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๔ พล.ต.เกรียงศักดิ์  หมีทอง ผอ.สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานเปิดการอบรม การปรับปรุงคุณภาพดินและการวิเคาระห์ดิน ให้กับ กำลังพล สนภ.๒ นทพ. ณ ห้องประชุม บก.สนภ.๒ นทพ. และได้รับการสนับสนุนชุดวิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี

 

ผอ.สนภ.๒ นทพ.

Kitipong.jpg

ราคาน้ำมัน

อากาศวันนี้

เวลา

Ulti Clocks content